Súhlas so spracúvaním osobných údajov

-Cookover s.r.o.,
Záhradnícka 93 82108 Bratislava

-

Súhlas udeľujem na dobu 5 rokov, alebo do odvolania tohto súhlasu.
Potvrdenie veku



 -


Kontaktné údaje prevádzkovateľa

 

e-mailová adresa: @
telefónne číslo:  
Spoločnosť Cookover je možné kontaktovať nasledovným spôsobom:
a) 

 --
 




Sprostredkovatelia a subdodávatelia Sprostredkovateľa

 
 
 



.





 
 
 
 
 
 
 

Súvisiace právne predpisy
 


  -
 